svētceļnieku māja

2018.gada augustā tika pabeigts Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Marijaņu Priesteru Kongregācijas Latvijas Provinces projekts “Svētceļnieku mājas atjaunošana”, kas saņēma Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu tā īstenošanai. Projekts guva atbalstu biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” 1. kārtas atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Lai risinātu naktsmītņu nepietiekamību un lai uzlabotu infrastruktūru, Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Marijaņu Priesteru Kongregācijas Latvijas Province atjaunoja tai piederošu ēku - svētceļnieku māju, Kultūras laukumā 7, Viļānos, ar nolūku paaugstināt tās kapacitāti, samazināt ekspluatācijas izdevumus un uzlabot ēkas vizuālo izskatu, radot sakoptu ārējo vidi. Ēka atrodas pāris metru attāluma no Viļānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas un Viļānu Sv. Alberta klostera, kur galvenokārt notiek visi pasākumi, kuru dalībniekiem ir nepieciešamas naktsmājas.

Jau 2018.gada augustā tika uzņemti pirmie nakšņotāji - pāvesta Franciska vizītes laikā - 38 svētceļnieki no Baltkrievijas un 10 svētceļnieki no Polijas, kā arī 17 svētceļnieki, kas devās ceļā uz Aglonu. Šī paša gada ietvaros norisinājās 3 rekolekcijas, katra 6 dienas, kuru laikā tika izmitināti 49 cilvēki. Svētceļnieku mājā nakšņoja arī 86 viesi no ārvalstīm – Polijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un ASV. Gada laikā svētceļnieku mājas pakalpojumus izmantoja garīz 200 cilvēki.

2019.gadā divas reizes notika rekolekcijas, kuru laikā Svētceļnieku mājā nakšņoja 37 cilvēki. Tāpat kā iepriekšējā gadā Svētceļnieku mājas pakapojumus izmantoja arī viesi no ārzemēm – kopā 95 cilvēki. Aglonas svētceļojuma laikā, šeit apmetās 28 svētceļnieki. Kopumā gada laikā svētceļnieku mājas pakalpojumus izmantoja vairāk kā 160 draudžu ticīgo un Latvijas svētceļnieki.

2020. un 2021.gadā Covid-19 ierobežojumu dēļ nācās atcelt daudzus iepriekš plānotus pasākumus. Nenotika svētceļojumi uz Aglonu un ikmēneša svētceļojumi. Krasi samazinājās ārzemju tūristu skaits. Divu gadu garumā tikai vienu reizi notika rekolekcijas, kurās piedalījās 13 dalībnieku, nakšņojot Svētceļnieku mājā. Kopumā 2020. un 2021.gadā Svētceļnieku mājas pakalpojumus saņēma gadrīz 300 cilvēki.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja pr. Rinalds Stankēvičs MIC, tālr. 26572230