DRAUDZES SLUDINĀJUMI 3. janvārī

 • Sakarā ar Mariāņu Kongregācijas dibināšānas 350 gadu jubilejas svinībām, Apustuliskais Penitenciārijs Vatikānā ir piešķīris ticīgajiem, kuri līdz 2023.gada 8.decembrim apmeklēs Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, katru dienu zem parastajiem noteikumiem (grēksūdze, sv. Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā), iespēju saņemt pilnas atlaidas. 
 • Paldies draudzes locekļiem un svētceļniekiem par atbalstu Latgales Radio. Atstātie ziedojumi pie sv. Jāzepa altāra ir paredzēti Latgales Radio atbalstam.
 • Turpinās remontdarbi mūsu baznīcā. Ziedojumus turpmākiem remontdarbiem var atstāt draudzes grāmatu galdā, ieskaitīt draudzes bankas kontā vai arī nodot prāvestam.

Sakarā ar Ārkārtas situācijas izsludināšanu mūsu valstī

 1. Aicinām ticīgos, apmeklējot baznīcā un nākot pie sv. Komīnijas, ievērot divu metru distanci. Paldies par to, ka lietojiet sejas maskas, regulāri dezinficējat rokas. Dievkalpojumi mūsu baznīcā notiek katru dienu, tāpēc lūdzu izmantojiet šo iespēju.
 2. Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskaps aicina ticīgos pandēmijas laikā katru dienu lūgties litāniju Visu Svēto godam gan baznīcā pēc katras sv. Mises, gan arī mājās.
 3. Šogad ir mainīta Kristus Dzimšanas svētku vigīlijas un svētku kārtība. Vairāk  - draudzes avīzē.

Dieva Žēlsirdības sveču kapelā 

 • No 1. janvāra novenna par bērniem, mazbērniem, bezdarbniekiem un ģimenēm.
 • No 10. janvāra novenna par slimniekiem un atkarībās nonākušajiem.
 • No 20. janvāra novenna par mirušajiem tuviniekiem un labdariem.

Draudzes grāmatu galdā 

 • Draudzes avīze Quis ut Deus
 • Mieram Tuvu,
 • Viļānu draudzes kalendārs 2021. gadam,
 • Tāvu Zemes Kalendārs 2021.gadam,
 • Garīgā literatūra,
 • Sveces, devocionālijas, svētbildes, rožukroņi.

 .