PĀVESTA NODOMS JŪlIJA  MĒNESIM

Lūgsimies par to, lai ģimenes šodien saņem mīlestību, cieņu un labvēlīgu atbalstu!

Draudzes sludinājumi 5. jūlijā

Nākošajā nedēļā: 

  • Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien Sv. Mises 7.30 un 16.00.
  • Sestdien, 11. jūlijā, Sv. Benedikts, abats un Eiropas aizbildnis, reizē Lurdas Dievmātes diena. 7.30 Sv. Mise, 12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem. 14.00 Kapusvētki Makužu kapsētā.      
  • Nākošajā svētdienā, 12. jūlijā, svinēsim Parastā liturģiskā laika XV svētdienu. Dievkalpojumu kārtība:  8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise, 12.00 Sv. Mise.

Sakarā ar Mariāņu Kongregācijas dibināšānas 350 gadu jubilejas svinībām, Apustuliskais Penitenciārijs Vatikānā ir piešķīris ticīgajiem, kuri līdz 2023.gada 8.decembrim apmeklēs Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu, katru dienu zem parastajiem noteikumiem (grēksūdze, sv. Komūnija, lūgšana pāvesta nodomā), iespēju saņemt pilnas atlaidas. 

Paldies draudzes locekļiem un svētceļniekiem par atbalstu Latgales Radio. Atstātie ziedojumi pie sv. Jāzepa altāra ir paredzēti Latgales Radio atbalstam.

Turpinās darbi pie mūsu baznīcas jauno pakāpienu un speciālā uzbraucamā ceļa (pandusa) izveides, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērnu ratiņiem varētu netraucēti nokļūt mūsu dievnamā. Remonta laikā ieeja baznīcā notiek caur sānu ieeju pie sveču kapellas.

Šajā nedēļā paralēli sāksies darbi arī pie baznīcas jumta remonta. Esam pateicīgi par Jūsu lūgšanām un finansiālo atbalstu iesākto un iecerēto darbu realizēšanai. Ziedojumus turpmākiem remontdarbiem var atstāt draudzes grāmatu galdā, ieskaitīt draudzes bankas kontā vai arī nodot prāvestam.

Dieva Žēlsirdības sveču kapelā: 

  • No 1. jūlija novenna par bērniem, mazbērniem, bezdarbniekiem un ģimenēm.
  • No 10. jūlija novenna par slimniekiem un atkarībās nonākušajiem.
  • No 20. jūlija novenna par mirušajiem tuviniekiem un labdariem.

Draudzes grāmatu galdā: 

  • Mieram Tuvu – jūlijs,
  • Draudzes avīze „Quis ut Deus” – jūlijs,
  • Garīgā literatūra,
  • Sveces, devocionālijas, svētbildes, rožukroņi.

QUIS UT DEUS

 .