DIEVKALPOJUMI jūlijā

01. 07. Mēneša I Piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise.
02. 07. Mēneša I Sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Leģiona māsām un brāļiem,
13.00 Kapusvētki Medinsku kapsētā,
14.00 Kapusvētki Vecmurānu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
03. 07. Parastā liturģiskā laika posma XIV svētdiena, Mēneša I Svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana,
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Medinsku kaps. apbedītajiem, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise par Vecmurānu kaps. apbedītajiem, Jēzus Sirds dievkalpojums.
04. – 07. 07. Rēzeknes – Aglonas diecēzes Priesteru rekolekcijas
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mises nebūs!
09. 07. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise,
14.00 Kapusvētki Makužu kapsētā.  
10. 07. Parastā liturģiskā laika posma XV svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Makužu kaps. apbedītajiem,
12.00 Sv. Mise.
11.07. Sv. Benedikts, Abats un Eiropas aizbildnis.
7.30 Sv. Mise
11.07. Lurdas Dievmātes diena.
12.00 Sv. Mise par slimniekiem, svētība slimniekiem
13.07. Fatimas Dievmātes svētki.
7.30 Sv. Mise,
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums (rožukronis),
18.00 Sv. Mise par vecvecākiem (translē Radio Marija Latvija).
15. 07. Mēneša III piektdiena.
9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem, aizlūgums pie caluna,
16.00 Sv. Mise.
16. 07. Karmela Kalna Dievmāte, svētki.
7.30 Sv. Mise,
13.00 Kapusvētki Zvīdreņu kapsētā,
14.00 Kapusvētki Trūpu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
17. 07. Parastā liturģiskā laika posma XVI svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Zvīdreņu kaps. apbedītajiem,
12.00 Sv. Mise par Trūpu kaps. apbedītajiem.                
22. 07. Sv. Marija Magdalēna, svētki.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
23. 07. Sv. Brigita, svētki.
7.30 Sv. Mise,
14.00 Kapusvētki Rampānu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
24. 07. Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena, svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par šoferiem,
12.00 Sv. Mise par Rampānu kapsētā apbedītajiem.
Pēc Sv. Mises 9.00 un 12.00 – transportlīdzekļu un to vadītāju pasvētīšana.
25. 07. Sv. apustulis Jēkabs, svētki.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
26. 07. Sv. Joahims un sv. Anna, draudzes svētki.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
29.07. Sv. Marta.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
30.07. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise,
15.00 Kapusvētki Tevenānu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
31. 07. Parastā liturģiskā laika posma XVIII svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Tevenānu kaps. apbedītajiem,
12.00 Sv. Mise

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]