DIEVKALPOJUMI maijā 

01. 05. Mnea I Sestdiena, Sv. Jzeps – strdnieks
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem
16.00 Sv. Mise
02. 05. Lieldienu V svtdiena, Mnea I Svtdiena
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis 9.00 Sv. Mise, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, maija mēneša dievkalpojums, svētība.
06. 05. Mnea I ceturtdiena
7.30 Sv. Mise
16.00 Svētā Stunda, 17.00 Sv. Mise
07. 05. Mnea I piektdiena
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise
08. 05. Diena veltta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise par t. Antonu Škeļu MIC (8. miranas gadadiena) 16.00 Sv. Mise
09. 05. Lieldienu VI svtdiena, Mtes diena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par māmiņām 12.00 Sv. Mise
11. 05. Lurdas Dievmtes diena
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību
13. 05. Kunga Debeskpanas svtki, lieli svtki
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise
Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums, 18.00 Sv. Mise nodomā par māmiņām, Dievmātes litānija, dziedināšanas lūgšana.
14. 05. Sv. apustulis Matijs, svtki
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise, maija mēneša dievkalpojums
odien skas novenna SvtGara godam
15. 05. Diena veltta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
14.00 Kapusvētki Brikuļu kapsētā 16.00 Sv. Mise
16. 05. Lieldienu VII svtdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par Brikuļu kapsētā apbedītajiem
12.00 Sv. Mise
18. 05. Sv. Staislavs Papinskis, Mariāņu kongregcijas dibintjs
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise, maija mēneša dievkalpojums
21. 05. Mnea III piektdiena
9.00 Kopējā Sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna 16.00 Sv. Mise
22. 05. Diena veltta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
13.00 Kapusvētki Lagonu kapsētā 14.00 Kapusvētki Solaskungu kapsētā
16.00 Sv. Mise
23. 05. Vasarsvtki – SvtGara nostīšanas lielie svtki
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise par Lagonu kapsētā apbedītajiem 12.00 Sv. Mise par Solaskungu kapsētā apbedītajiem
24. 05. VissvtkJaunava Marija – Bazncas Mte. 
9.00 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
27. 05. Msu Kungs Jzus Kristus – Augstais un Mūžīgais Priesteris.
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
29. 05. Diena veltta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
13.00 Kapusvētki ar sv. Misi Bokānu kapsētā
14.00 Kapusvētki ar sv. Misi Kūkoju kapsētā
16.00 Sv. Mise
30. 05. Svts Trsvienbas svtki
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise 12.00 Sv. Mise par Kūkoju kapsētā apbedītajiem
31. 05. Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšana, svtki
9.00 Pateicības Sv. Mise par visiem, kuri piedalījās maija mēneša dievkalpojumos baznīcā vai pie sādžu krustiem
16.00 Sv. Mise par Bokānu kapsētā apbedītajiem


Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DIEVKALPOJUMI jūnijā

Jēzus Sirds godam veltītie dievkalpojumi mūsu baznīcā svētdienās un svētku dienās pēc sv. Mises 12.00, darbadienās pēc sv. Mises 16.00. (Rožukronis darbadienās plkst. 15.00).
03. 06. Kristus Vissvētās Miesas un Asinis, obligātas svinības
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana,
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
04. 06. Mēneša I Piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise.
05. 06. Mēneša I Sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem,
14.00 Kapusvētki Masaļsku kapsētā
16.00 Sv. Mise
06. 06. Parastā liturģiskā laika posma X svētdiena, Mēneša I Svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana,
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Masaļsku kaps. apbedītajiem,
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums.
11. 06. Vissvētā Jēzus Sirds, lieli svētki.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra.
12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem.
12. 06. Vissv. Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds piemiņas diena.
7.30 Sv. Mise,
13.00 Kapusvētki Pustinku kapsētā,
14.00 Kapusvētki Broku kapsētā,
16.00 Sv. Mise.                     
13. 06. Parastā liturģiskā laika XI svētdiena, sv. Antons no Padujas, draudzes atlaidas.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise par Broku kaps. apbedītajiem, jūnija mēneša dievkalpojums.
13. 06. Fatimas Dievmātes diena.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums (rožukronis),
18.00 Sv. Mise nodomā par tēviem, Dievmātes litānija, dziedināšanas lūgšana.
18. 06. Mēneša III piektdiena.
9.00 Kopējā Sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna,
16.00 Sv. Mise.
19. 06. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
13.00 Kapusvētki Akremu kapsētā,
14.00 Kapusvētki Sopru kapsētā,
15.00 Kapusvētki Zamožu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
20. 06. Parastā liturģiskā laika XII svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise, jūnija mēneša dievkalpojums.
24. 06. Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētki, lieli svētki.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
26. 06. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
27. 06. Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise, jūnija mēneša dievkalpojums.
29. 06. Sv. Apustuļi Pēteris un Pāvils, lieli svētki.
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
Ziedojumi Vatikāna kūrijas atbalstam.
Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.


DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]

 .