DIEVKALPOJUMI Augustā

02. 08. Vissv. Jaunavas Marijas – Eņģeļu Karalienes svētki. Viļānu draudzes svētki.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
Šajā dienā Viļānu draudzes dievnamā draudzes locekļi un svētceļnieki var saņemt Porcjunkula atlaidas. Pilnu atlaidu iegūšanai:
     1) dievbijīgi jāapmeklē baznīca,
     2) baznīcā esot jānoskaita Tēvs mūsu… un Es ticu…,
     3) jāizdara sakramentālā grēksūdze,
     4) jāpieņem Kungu Jēzu Svētajā Komūnijā,
     5) jānoskaita lūgšana pāvesta nodomā.
04. 08. Mēneša I ceturtdiena.
7.30 Sv. Mise, 15.00 Rožukronis,
16.00 Svētā Stunda,17.00 Sv. Mise.
05. 08. Mēneša I piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise.
06. 08. Kunga pārveidošanās, svētki,  Mēneša I sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem,
15.00 kapusvētki Viļānu kapsētā.
07. 08. Parastā liturģiskā laika posma XIX svētdiena, Mēneša I svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par Viļānu kaps. apbedītajiem, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana, adorācija.
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, devocionāliju pasvētīšana.
Šodien ziedojumi Latvijas Starpdiecēžu Augstākā Garīgā Semināra uzturēšanai.
08. 08. sv. Dominiks, priesteris.       
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
11. 08. Lurdas Dievmātes svētki.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem.                
13. 08. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise,
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums (rožukronis),
18.00 Sv. Mise nodomā par svētceļniekiem.
14. 08. Sv. bīskaps Meinards, Latvijas debesu aizbildnis, lieli svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
15. 08. Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, lieli svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
16. 08. Sv. Stefans no Ungārijas.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
19. 08. Sv. Jānis no Eudes, Mēneša III piektdiena.
9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem, aizlūgums pie caluna,
16.00 Sv. Mise.
20. 08. Sv. Bernards, abats.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
21. 08. Parastā liturģiskā laika posma XXI svētdiena.                 
8.30 Rožukronis,  9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
22. 08. Viss. Jaunava Marija - Karaliene.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise
24. 08. Sv. apustulis Bartolomejs, svētki.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
28. 08. Parastā liturģiskā laika posma XXII svētdiena.              
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par skolniekiem, studentiem un pedagogiem, svētība,
12.00 Sv. Mise.
29. 08. Sv. Jāņa Kristītāja mocekļa nāve.
7.30 Sv. Mise, 16.00 Sv. Mise.

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]