MK noteikumi attiecībā uz Baznīcas apmeklēšanu
no 2021.gada 15.novembra

Reliģiskās darbības veikšanas vietās (iekštelpās un ārtelpās):

1. Pulcēšanās notiek epidemioloģiski drošā vidē (tikai ar sertifikātiem), lietojot sejas maskas,

  • nodrošinot apmeklētājiem individuālas sēdvietas, kas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus, starp katrām blakus esošajām divām sēdvietām nodrošinot ne mazāk kā divu sēdvietu distanci. Divās blakus esošajās sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas.
  • Ja pulcēšanās laikā cilvēkam netiek nodrošināta sēdvieta, apmeklētāji atrodas iezīmētās fiksētās stāvvietās, ievērojot 2 m distanci un vienam apmeklētājam nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības.
2. Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta uzrādīšanas var notikt individuāli apmeklējumi, ja tie ierobežoti laikā (ne ilgāk par 15 minūtēm), katram apmeklētājam nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības un tiek lietotas sejas maskas.

3. Tiek nodrošināts, ka pulcēšanās epidemioloģiski drošā vidē nenotiek vienlaikus ar individuāliem apmeklējumiem, kuros netiek uzrādīti vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāti;".

DIEVKALPOJUMI Janvārī

01. 01. Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki.
9.00 Himna Nāc, Svētais Gars,
Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem.
12.00 Sv. Mise.
Ziemassvētku oktāvas noslēgums.
02. 01. Ziemassvētku II svētdiena, Mēneša I svētdiena.
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise, devocionāliju pasvētīšana.
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, svētība.
06. 01. Kunga Epifānija – Triju Ķēniņu diena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, krīta, vīrāka un cēlmetālu pasvētīšana.
12.00 Sv. Mise, vīrāka un cēlmetālu pasvētīšana.
07. 01. Mēneša I Piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par Baznīcas un klostera labdariem.
16.00 Sv. Mise.
08. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
09. 01. Ziemassvētku III svētdiena, Kunga Kristīšanas svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise.
Noslēdzas Ziemassvētku liturģiskais laiks.
11. 01. Lurdas Dievmātes diena.

7.30 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise par slimniekiem.
13. 01. Fatimas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis.
16.00 Fatimas dievkalpojums.
18.00 Sv. Mise nodomā par ģimenēm, Dievmātes litānija, svētība.
15. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
16. 01 Parastā liturģiskā laika posma II svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise.
No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību.
Lūgšanas par kristiešu vienotību pēc katras Sv. Mises.
Piedaloties lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā, ticīgie var saņemt pilnas atlaidas.
21. 01. Mēneša III piektdiena.
9.00 Kopējā sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna.
16.00 Sv. Mise par t. Antonu – 48. dz.diena.
22. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
23. 01. Parastā liturģiskā laika posma III svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise.
25. 01. Sv. Apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
27. 01. Svētīgais Juris Matulēvičs, Mariāņu Kongregācijas atjaunotājs.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
29. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
30. 01. Parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena.
8.30 Rožukronis.
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise.

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]