Līdz 15. novembrim Viļānu baznīca atvērta tikai individuāliem apmeklējumiem

No 21. oktobra līdz 15. novembrim Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi, kuri jāievēro visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Viļānu baznīca ir atvērts tikai individuāliem apmeklējumiem vienas mājsaimniecības ietvaros. Vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 liela platība, un vienlaikus baznīcā drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, visiem apmeklētājiem pareizi jālieto sejas maska.
Viļānu baznīca individuālai lūgšanai būs atvērts svētdienās un svētku dienās no 8.00 līdz 13.30, darbadienās no 8.00 līdz 15.00.
Līdz 15. novembrim katru dienu Sv. Mises ticīgo nodomos tiks svinētas nevis baznīcā, bet klostera kapelā bez ticīgo klātbūtnes.
Ja kādam nepieciešama grēksūdze vai slimnieku garīgā aprūpe mājās, lūdzu sazinieties ar draudzē kalpojošajiem priesteriem.
Kristības var organizēt tikai neatliekamā gadījumā. Tajās var pulcēties līdz desmit cilvēkiem ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.
Bērēs var piedalīties ne vairāk kā 20 cilvēki, lūgšanas par mirušajiem notiek tikai ārā.
Tiek saglabāti arī līdzšinējie drošības pasākumi, kas ir saistīti ar sejas aizsargmasku lietošanu, distances ievērošanu un roku dezinfekciju.

Pr. Rinalds Stankēvičs MIC,
draudžu prāvests


DIEVKALPOJUMI oktobrī

Oktobra mēnesī par rožukroņa skaitīšanu ikdienas varam saņemt pilnas atlaidas. Mūsu baznīcā rožukroņa lūgšana notiek svētdienās un svētku dienās rožukronis 30. min. pirms sv. Mises, darbdienās 30 min. pirms rīta Sv. Mises un no 15.00 līdz 16.00. Uz šo lūgšanu mīļi aicinām visus draudzes locekļus.

01.10. Sv. Terēze no Bērna Jēzus, svētki. Mēneša I piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par baznīcas un klostera labdariem. 
16.00 Sv. Mise.
02.10. Mēneša I sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem,
12.00 svecīšu vakars Vecmurānu kapsētā,
13.30 svecīšu vakars Tevenānu kapsētā,
15.00 svecīšu vakars Viļānu kapsētā,
16.00 Sv. Mise.
03.10. Parastā Liturģiskā laika XXVII svētdiena,
Mēneša I Svētdiena, Ražas svētki.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam, 
8.30 Rožukronis, 
9.00 Sv. Mise nodomāpar zemniekiem, jaunās ražas pasvētīšana, Euharistiskā procesija, 
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums.
04.10. Sv. Francisks no Asīzes,
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
07.10. Vissvētākā Jaunava Marija – Rožukroņa Karaliene, svētki.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
09.10. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise nodomā par mediķiem.
10.10. Parastā liturģiskā laika posma XXVIII svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise nodomā par pedagogiem,      
12.00 Sv. Mise.
11.10. Lurdas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību.
13.10. Fatimas Dievmātes svētki.
7.30 Sv. Mise.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums (rožukronis),
18.00 Sv. Mise pateicībā par saņemtām žēlastībām (translē Radio Marija Latvija), Dievmātes litānija, svētība.
14.10. Sv. Kaliksts I, pāvests.
7.30 Sv. Mise par mir. T.Boļeslavu Baginski MIC (8.miršanas gadadiena),
16.00 Sv. Mise.
15.10. Sv. Terēze no Avilas, jaunava un Baznīcas doktore, Mēneša III Piektdiena.
9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem, aizlūgums pie caluna,
16.00 Sv. Mise.
16.10. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
17.10. Parastā liturģiskā laika posma XXIX svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise,
22.10. Sv. Jānis Pāvils II, pāvests.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
23.10. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
24.10. Parastā liturģiskā laika posma XXX svētdiena, Misiju svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, ziedojumi misijām,
12.00 Sv. Mise. ziedojumi misijām.
30.10. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
31.10. Parastā liturģiskā laika posma XXX svētdiena, Rožukroņa mēneša noslēgums.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par visiem, kuri piedalījās rožukroņa lūgšanās,
12.00 Sv. Mise.
Dievkalpojumi pēc ziemas laika.

Pārējās dienās Sv. Mises Viļānu baznīcā plkst. 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]