DIEVKALPOJUMI maijā

01. 05. Lieldienu III svētdiena, Mēneša I svētdiena
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, maija mēneša dievkalpojums, svētība.      
05. 05. Mēneša I ceturtdiena
7.30 Sv. Mise
16.00 Svētā Stunda, 17.00 Sv. Mise
06. 05. Mēneša I piektdiena
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise
07. 05. Mēneša I sestdiena
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem
16.00 Sv. Mise
08. 05. Lieldienu IV svētdiena, Mātes diena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par māmiņām
12.00 Sv. Mise
11. 05. Lurdas Dievmātes diena
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību
13. 05. Brīnumainā Krusta 100 gadu jubileja (kopš 1922.gada 13. maija ugunsgrēka)
9.00 Svinīgā Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra,
12.00 Svinīgā Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
13. 05. Fatimas Dievmates svētki.
16.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Fatimas dievkalpojums (rožukronis), 18.00 Sv. Mise nodomā par māmiņam, Euharistiskā procesija, Dievmātes litānija, dziedināšanas lūgšana.
14. 05. Sv. apustulis Matijs, svētki
7.30 Sv. Mise
14.00 Kapusvētki Brikuļu kapsētā
16.00 Sv. Mise
15. 05. Lieldienu V svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par Brikuļu kapsētā apbedītajiem
12.00 Sv. Mise
18. 05. Sv. Staņislavs Papčinskis, Mariāņu kongregācijas dibinātājs
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
20. 05. Mēneša III piektdiena
9.00 Kopējā Sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna
16.00 Sv. Mise
21. 05. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
13.00 Kapusvētki Lagonu kapsētā
14.00 Kapusvētki Solaskungu kapsētā
16.00 Sv. Mise
22. 05. Lieldienu VI svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par Lagonu kapsētā apbedītajiem
12.00 Sv. Mise par Solaskungu kapsētā apbedītajiem
24. 05. Vissvētākā Jaunava Marija – Kristīgo Palīdzība
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
26. 05. Kunga Debeskāpšanas svētki, lieli svētki
9.00 Sv. Mise, procesija
12.00 Sv. Mise
Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai
27. 05. Mēneša IV piektdiena
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
Šodien sākas novenna Sv. Gara godam
28. 05. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
14.00 Kapusvētki Kūkoju kapsētā
16.00 Sv. Mise
29. 05. Lieldienu VII svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par Kūkoju kapsētā apbedītajiem
12.00 Sv. Mise
31. 05. Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšana, svētki
9.00 Pateicības Sv. Mise par tiem, kuri piedalījās maija mēneša dievkalpojumos
16.00 Sv. Mise

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]