DIEVKALPOJUMI septembrī

01. 09. Mēneša I Ceturtdiena
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Stunda, 17.00 Sv. Mise
02. 09. Mēneša I piektdiena
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par baznīcas un klostera labdariem,             
16.00 Sv. Mise
03. 09. Mēneša I sestdiena
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem
16.00 Sv. Mise
04. 09. Parastā Liturģiskā laika XXIII svētdiena, Mēneša I svētdiena
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, svētība.
08. 09. Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšanas svētki
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par ziedu paklāju veidotājiem, Dievmātes litānija, Ziedu paklāju pasvētīšana
12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija
10. 09. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise                
11. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXIV svētdiena              
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem un veselību
13. 09. Fatimas Dievmātes diena
7.30 Sv. Mise
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis, 16.00 Fatimas dievkalpojums, 18.00 Svinīgā Sv. Mise par bērniem un jauniešiem, Euharistiskā procesija, Dievmātes litānija, svētība.
14. 09. Svētā Krusta pagodināšana, svētki
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
12.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
15. 09. Vissv. Jaunava Marija – Sāpju Māte
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
16. 09. Mēneša III piektdiena
9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem
16.00 Sv. Mise
17. 09. Diena veltīta Dievmātes godam
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
18. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXV svētdiena                
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
No 23. – 29.09. katru dienu plkst. 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās.
24. 09. Diena veltīta Dievmātes godam
9.00 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
25. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXVI svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos
12.00 Sv. Mise
26. 09. Atlaidu sākums
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos
16.00 Sv. Mise
27. 09. Atlaidu II diena – Sv. Vincents no Paula, Mariāņu Kongregācijas aizbildnis
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos
16.00 Sv. Mise
28. 09. Atlaidu III diena
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos
16.00 Sv. Mise, svētība.
29. 09. Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriels un Rafaels, svētki. Atlaidu noslēgums
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, Euharistiskā procesija, adorācija.
12.00 Sv. Mise par mir. Miķeli Riku – Viļānu baznīcas un klostera cēlāju, Pateicības himna „Te Deum”, svētība.

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]