DIEVKALPOJUMI septembrī


02. 09. Mēneša I Ceturtdiena.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Stunda, 17.00 Sv. Mise.
03. 09. Mēneša I piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par baznīcas un klostera labdariem,             
16.00 Sv. Mise.
04. 09. Mēneša I sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem,
16.00 Sv. Mise.
05. 09. Parastā Liturģiskā laika XXIII svētdiena, Mēneša I svētdiena.
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, svētība.
08. 09. Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšanas svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise par ziedu paklāju veidotājiem, Dievmātes litānija, Ziedu paklāju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
11. 09. Lurdas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību.                
12. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXIV svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
13. 09. Fatimas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, 16.00 Fatimas dievkalpojums, 18.00 Svinīgā Sv. Mise par bērniem un jauniešiem (translē Radio Marija Latvija), Dievmātes litānija, svētība.
14. 09. Svētā Krusta pagodināšana, svētki.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra,
12.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra.
15. 09. Vissv. Jaunava Marija – Sāpju Māte.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
17. 09. Mēneša III piektdiena.
9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem,
16.00 Sv. Mise.
18. 09. Diena veltīta Dievmātes godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
19. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXV svētdiena.           
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
No 23. – 29.09. katru dienu plkst. 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās.
26. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXVI svētdiena, Atlaidu sākums.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, I Svētā Komūnija, adorācija
12.00 Sv. Mise, svētība
27. 09. Atlaidu II diena – Sv. Vincents no Paula, Mariāņu Kongregācijas aizbildnis.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, par slimniekiem un veselību
16.00 Sv. Mise
28. 09. Atlaidu III diena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos un par mirušajiem draudzes locekļiem un labdariem.
16.00 Sv. Mise, svētība.
29. 09. Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriels un Rafaels, svētki. Atlaidu noslēgums.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, Euharistiskā procesija, adorācija.
12.00 Sv. Mise par mir. Miķeli Riku – Viļānu baznīcas un klostera cēlāju, pateicības himna Te Deum, svētība.
30. 09. Ceturtdiena pirms mēneša I Piektdiena.
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Stunda, 17.00 Sv. Mise
Pārējās dienās Sv. Mises Viļānu baznīcā plkst. 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]