VALDĪBA CETURTDIEN, 7. MAIJĀ, NOLĒMA Covid-19 PANDĒMIJAS DĒĻ 
LATVIJĀ IZSLUDINĀTO ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU 
PAGARINĀT LĪDZ 9. JŪNIJAM, 
VIENLAICĪGI LEMJOT PAR PAKĀPENISKU ATSEVIŠĶU IEROBEŽOJUMU 
ATCELŠANU VAI SAMAZINĀŠANU.

NO 12. MAIJA TIEK ATĻAUTA ORGANIZĒTA RELIĢISKO DARBĪBU VEIKŠANA, 
VIENKOPUS PULCĒJOTIES NE VAIRĀK KĀ 25 CILVĒKIEM, 
IEVĒROJOT DIVU METRU DISTANCI 
UN CITAS EPIDEMIOLOĢISKO DROŠĪBAS PASĀKUMU NORMAS.

Izsludinātās ārkārtas situācijas laikā (līdz 9. jūnijam) 
Viļānu Romas katoļu baznīca lūgšanām ir atvērta no plkst. 7.30 - 16.30.
Svētās Mises darbdienās  plkst. 9.00 un 16.00.
Svētās Mises svētdienās un svētku dienās  9.00 un 12.00

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]

QUIS UT DEUS

 .