DIEVKALPOJUMI aprīlī 

01. 04. Lielā ceturtdiena – Kunga Jēzus Pēdējo Vakariņu piemiņas diena.
18.00 Sv. Mise, procesija uz Ciešanu altāri, adorācija.
02. 04. Lielā Piektdiena – Kunga Ciešanu un nāves piemiņas diena.
15.00 dievkalpojums un procesija uz Kristus kapa altāri, adorācija.
Lielajā Piektdienā jāievēro stingrs gavēnis ēšanā un atturība no gaļas ēdieniem.
03. 04. Lielā sestdiena – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija.
Ēdienu svētīšana ik pēc pus stundas no 8.00 – 18.00. 20.00 dievkalpojums, uguns un ūdens svētīšana, kristības solījumu atjaunošana (līdzi jāņem sveces), svinīgā Sv. Mise.
04. 04. Lieldienas – Kristus Augšāmcelšanās svētki.
9.00 Svinīgā Sv. Mise,
12.00 Svinīgā Sv. Mise.
05. 04. II Lieldienas.
9.00 Svinīgā Sv. Mise,
12.00 Svinīgā Sv. Mise.
06. 04. Otrdiena Lieldienu oktāvas laikā.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
07. 04. Trešdiena Lieldienu oktāvas laikā.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
08. 04. Ceturtdiena Lieldienu oktāvas laikā.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
09. 04. Piektdiena Lieldienu oktāvas laikā.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
Šodien atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša.
10. 04. Sestdiena Lieldienu oktāvas laikā.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
11. 04. Lieldienu II svētdiena – Dieva Žēlsirdības svētki. Lieldienu oktāvas noslēgums.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, adorācija.
12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem
13. 04. Fatimas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis,
16.00 Fatimas dievkalpojums,
18.00 Sv. Mise nodomā par jauniem paacinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi (translē Radio Marija Latvija), Dievmātes litānija, svētība, dziedināšanas lūgšana.
16. 04. Mēneša III Piektdiena.
9.00 Sv. Mise nodomā par mirušajiem, aizlūgums pie caluna.
16.00 Sv. Mise.
17. 04. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
18. 04. Lieldienu III svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
23. 04. Sv. Juris, moceklis.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
24. 04. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
25. 04. Lieldienu IV svētdiena – Labā Gana svētdiena.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]

 .