DIEVKALPOJUMI maijā

01. 05. Sv. Jāzeps, strādnieks
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise                                  
03.05. Sv. Apustuļi Filips un Jēkabs, svētki
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
04. 05. Mēneša I ceturtdiena
7.30 Sv. Mise
15.00 Svētā Stunda, Rožukronis, 16.00 Sv. Mise
05. 05. Mēneša I piektdiena
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem,
16.00 Sv. Mise
06. 05. Mēneša I Sestdiena
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem
16.00 Sv. Mise
07. 05. Lieldienu V svētdiena, Mēneša I Svētdiena
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, maija mēneša dievkalpojums, svētība.
08.05. Pirmdiena Lieldienu laikā
7.30 Sv. Mise par mir. t. Antonu Škeļu MIC (10. miršanas gadadiena)
16.00 Sv. Mise
11. 05. Lurdas Dievmātes diena
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību
13. 05. Brīnumainā Krusta 100 gadu jubilejas noslēgums
9.00 Svinīgā Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra,
14.00 Kapusvētki Brikuļu kapsētā
13. 05. Fatimas Dievmates svētki.
17.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Fatimas dievkalpojums (rožukronis),
18.00 Sv. Mise nodomā par māmiņam, Euharistiskā procesija, Dievmātes litānija, dziedināšanas lūgšana.
14. 05. Lieldienu VI svētdiena, Mātes diena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par māmiņām, par Brikuļu kapsētā apbedītajiem.
12.00 Sv. Mise
18. 05. Kunga Debeskāpšanas svētki, lieli svētki
9.00 Sv. Mise, procesija
12.00 Sv. Mise
Ziedojumi Jeruzalemes svētvietu uzturēšanai
19. 05. Mēneša IV piektdiena, Mēneša III piektdiena
9.00 Kopējā Sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna
16.00 Sv. Mise
Šodien sākas novenna Sv. Gara godam
20. 05. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam

7.30 Sv. Mise
13.00 Kapusvētki Lagonu kapsētā
14.00 Kapusvētki Solaskungu kapsētā
16.00 Sv. Mise
21. 05. Lieldienu VII svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise par Lagonu kapsētā apbedītajiem
12.00 Sv. Mise par Solaskungu kapsētā apbedītajiem
24. 05. Vissvētākā Jaunava Marija – Kristīgo Palīdzība
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
27. 05. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
14.00 Kapusvētki Kūkoju kapsētā
16.00 Sv. Mise
28. 05. Vasarsvētki
8.30 Rožukronis
9.00 Nāc, Svētais Gars, Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par Kūkoju kapsētā apbedītajiem
29. 05. II Vasarsvētki – Vissvētākās Jaunavas Marijas – Baznīcas Mātes svētki
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
31. 05. Vissv. Jaunavas Marijas apmeklēšana, svētki
9.00 Pateicības Sv. Mise par tiem, kuri piedalījās maija mēneša dievkalpojumos
16.00 Sv. Mise

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]