DIEVKALPOJUMI (21.-27. septembris) 

  • Pirmdien un otrdien Sv. Mises 7.30 un 16.00.
  • Trešdien, ceturtdien un piektdien Sv. Mises 9.00 (ticīgo iesūtītajos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa  aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās) un 16.00.
  • Sestdien, 26. septembrī, iesāksim draudzes 40 stundu atlaidu dievkalpojumus.  8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Stundu dziesmas Jaunavas Marijas godam. 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, adorācija. 15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis. 16.00 Sv. Mise nodomāpar pāvestu, bīskapiem, priesteriem, jauniem paaicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi, kā arī nodomā par Latvijas garīgo atdzimšanu, svētība.
  • Nākošajā svētdienā, 27. septembrī, svinēsim parastā liturģiskā laika posma XXVI svētdienu, reizē Atlaidu II dienu. Dievkalpojumu kārtība: 8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa  aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās, adorācija. 12.00 Sv. Mise nodomā par mirušajiem draudzes locekļiem un labdariem, svētība.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]

QUIS UT DEUS

 .