DIEVKALPOJUMI septembrī

01. 09. Mēneša I piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par baznīcas un klostera labdariem, 16.00 Sv. Mise.
02. 09. Mēneša I sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem,
16.00 Sv. Mise.
03. 09. Parastā Liturģiskā laika XXII svētdiena, Mēneša I svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija, devocionāliju pasvētīšana,
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, svētība.
08. 09. Vissv. Jaunavas Marijas Dzimšanas svētki.
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise par ziedu paklāju veidotājiem,
Dievmātes litānija, Ziedu paklāju pasvētīšana.
12.00 Sv. Mise, Dievmātes litānija.
09. 09. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.                                
10. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXIII svētdiena.
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise.
11. 09. Lurdas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību.
12. 09. Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena.
7.30 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
13. 09. Fatimas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise,
17.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis, 18.00 Svinīgā Sv. Mise nodomā par bērniem un jauniešiem, Euharistiskā procesija, Dievmātes litānija, svētība.
14. 09. Svētā Krusta pagodināšana, svētki.
8.30 Rožukronis,  9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra,
12.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra.
15. 09. Vissv. Jaunava Marija – Sāpju Māte, Mēneša III piektdiena.
8.30 Rožukronis, 9.00 Kopējā Sv. Mise nodomā par mirušajiem,
16.00 Sv. Mise.
16. 09. Sv. Kornēlijs un Cipriāns, mocekļi.
7.30 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē – priestera svētības,
16.00 Sv. Mise.
17. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXIV svētdiena.           
8.30 Rožukronis, 9.00 Primīcijas Sv. Mise, jaunā priestera svētība,
12.00 Sv. Mise.
No 23. – 29.09. katru dienu plkst. 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītos nodomos, lūdzot sv. Erceņģeļa Miķeļa aizbildniecību un palīdzību dažādās dzīves situācijās.
23. 09. Sv. Pio no Pjetrelčīnas, priesteris.

9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
24. 09. Parastā liturģiskā laika posma XXV svētdiena.
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos,
12.00 Sv. Mise.
25. 09. Novenna pirms Sv. Miķeļa svētkiem.
9.00 Sv. Mise,
16.00 Sv. Mise.
26. 09. Atlaidu sākums.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos,
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādī-šana, Rožukronis, 16.00 Sv. Mise.
27. 09. Atlaidu II diena – Sv. Vincents no Paula, Mariāņu Kongregācijas aizbildnis.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos,
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, 16.00 Sv. Mise.
28. 09. Atlaidu III diena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos,
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, 16.00 Sv. Mise.
29. 09. Sv. Erceņģeļi Miķelis, Gabriels un Rafaels, svētki. Atlaidu noslēgums.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise ticīgo iesūtītajos nodomos, Euharistiskā procesija, adorācija.
12.00 Sv. Mise par mir. Miķeli Riku – Viļānu baznīcas un klostera cēlāju,
Pateicības himna „Te Deum”, svētība.

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]