DIEVKALPOJUMI martā

02. 03. Mēneša I Ceturtdiena.
7.30 Sv. Mise.
15.00 Vissv. Sakramenta uzstā-dīšana, Rožukronis (Svētā Stunda)
16.00 Sv. Mise.
03. 03. Mēneša I Piektdiena.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra par draudzes un klostera labdariem.
16.00 Krustaceļš un Sv. Mise.
04. 03. Mēneša I Sestdiena.
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem. 16.00 Sv. Mise.
05. 03. Lielā Gavēņa II svētdiena, mēneša I svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, lūgšana Svētais Dievs, krustaceļš draudzes nodomā.
12.00 Sv. Mise un Ryugtōs Sōpes, svētība.
10. 03. Piektdiena Lielajā Gavēnī.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
16.00 Krustaceļš un Sv. Mise.
11. 03. Lurdas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par slimniekiem un veselību, svētība slimniekiem.
Šodien sākas novenna sv. Jāzepa godam.
12. 03. Lielā Gavēņa III svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise, lūgšana Svētais Dievs, krustaceļš draudzes nodomā
12.00 Sv. Mise un Ryugtõs sõpes, svētība
13. 03. Fatimas Dievmātes diena.
7.30 Sv. Mise
17.30 Rožukronis
18.00 Sv. Mise nodomā par grēcinieku atgriešanos, Dievmātes litānija, svētība, dziedināšanas lūgšana.
17. 03. Piektdiena Lielajā Gavēnī.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra nodomā par mirušajiem, aizlūgums pie caluna.
16.00 Krustaceļš un Sv. Mise.
18. 03. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam.
7.30 Sv. Mise.
16.00 Sv. Mise.
19. 03. Lielā Gavēņa IV svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, adorācija, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, lūgšana Svētais Dievs, krustaceļš draudzes nodomā.
12.00 Sv. Mise un Ryugtõs sõpes, svētība.
20. 03. Sv. Jāzeps, Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, svinības.
8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise.
24. 03. Piektdiena Lielajā Gavēnī.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
16.00 Krustaceļš un Sv. Mise.
25. 03. Kunga Pasludināšana, lieli svētki.
8.30 Rožukronis.
9.00 Sv. Mise.
12.00 Sv. Mise, svētība.
26. 03. Lielā Gavēņa V svētdiena.
8.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, 8.30 Rožukronis,
9.00 Sv. Mise, lūgšana Svētais Dievs, krustaceļš draudzes nodomā.
12.00 Sv. Mise un Ryugtõs Sõpes, svētība.
No šodienas dievkalpojumi notiek pēc vasaras laika.
31. 03. Piektdiena Lielajā Gavēnī.
9.00 Sv. Mise pie Brīnumainā Krusta altāra
16.00 Krustaceļš un Sv. Mise.

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]