DIEVKALPOJUMI janvārī

01. 01. Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte, lieli svētki, Mēneša I svētdiena
8.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, adorācija
9.00 Himna Nāc, Svētais Gars, Sv. Mise, adorācija, devocionāliju pasvētīšana.
12.00 Sv. Mise, Jēzus Sirds dievkalpojums, svētība, devocionāliju pasvētīšana.
Ziemassvētku oktāvas noslēgums.
02. 01. Sv. Bazilijs Lielais un sv. Gregors, bīskapi un Baznīcas doktori
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
03. 01. Vissvētais Jēzus Vārds
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
05.01. Mēneša I ceturtdiena
7.30 Sv. Mise par mirušo emeritēto pāvestu Benediktu XVI
15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, Rožukronis, 16.00 Sv. Mise
06. 01. Kunga Epifānija – Triju Ķēniņu diena, Mēneša I Piektdiena
8.30 Rožukronis.
9.00 Sv. Mise, krīta, vīrāka un cēlmetālu pasvētīšana.                    
12.00 Sv. Mise, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana.
07. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
9.00 Sv. Mise par Marijas Legiona māsām un brāļiem.
16.00 Sv. Mise.
08. 01. Ziemassvētku II svētdiena, Kunga Kristīšanas svētki
8.30 Rožukronis, 9.00 Sv. Mise,
12.00 Sv. Mise,
Noslēdzas Ziemassvētku liturģiskais laiks
11. 01. Lurdas Dievmātes diena
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise nodomā par slimniekiem
13. 01. Fatimas Dievmātes diena
7.30 Sv. Mise
17.30 Vissv. Sakramenta uzstādīšana, rožukronis, Fatimas dievkalpojums.
18.00 Sv. Mise nodomā par ģimenēm, Dievmātes litānija, svētība.
14. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
15. 01 Parastā liturģiskā laika posma II svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
17. 01. Sv. Antonijs, abats
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
No 18. – 25. janvārim lūgšanu nedēļa par kristiešu vienību
Lūgšanas par kristiešu vienotību pēc katras Sv. Mises.
Piedaloties lūgšanu nedēļā un tās noslēgumā, ticīgie var saņemt pilnas atlaidas.
20. 01. Mēneša III piektdiena
9.00 Kopējā sv. Mise par mirušajiem, aizlūgums pie caluna.
16.00 Sv. Mise.
21. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise par t. Antonu Škaparu MIC – 50.dz.diena
22. 01. Parastā liturģiskā laika posma III svētdiena – Dieva Vārda svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
24. 01. Sv. Francisks no Salēzes, bīskaps un Baznīcas doktors
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
25. 01. Sv. Apustuļa Pāvila atgriešanās, svētki
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
26. 01. Sv. Timotejs un Tits, bīskapi
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
27. 01. Svētīgais Juris Matulēvičs, Mariāņu Kongregācijas atjaunotājs
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
28. 01. Diena veltīta Jaunavas Marijas godam
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise
29. 01. Parastā liturģiskā laika posma IV svētdiena
8.30 Rožukronis
9.00 Sv. Mise
12.00 Sv. Mise
31. 01. Sv. Jānis Bosko, priesteris
7.30 Sv. Mise
16.00 Sv. Mise

Pārējās dienās Sv. Mises 7.30 un 16.00.

DRAUDZĒ KALPOJOŠIE PRIESTERI

t. rinalds stankēvičs mic

Draudzes prāvests

tel. (+371) 26572230

e-pasts: [email protected]

t. Imants Medveckis MIC

Vikārs

tel. (+371) 28615775

e-pasts: [email protected]

T. antons škapars MIC

Vikārs

tel. (+371) 29474252

e-pasts: [email protected]