DIEVKALPOJUMI

darba dienās

7.00 - Rožukronis

7.30 - sv. Mise

15.00 - Dieva Žēlsirdības kronītis, Rožukronis

16.00 - sv. Mise

SVĒTDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS

8.30 - Rožukronis

9.00 - sv. Mise

11.30 - Rožukronis

12.00 - sv. Mise

FATIMAS DIEVMĀTEI VELTĪTS DIEVKALPOJUMS 

Katra mēneša 13. datumos, izņemot 13. augustu, kad tiekamies Aglonā

15.00 Vissv. Sakramenta izstādīšana, adorācija

16.00 Fatimas dievkalpojums, Rožukronis

18.00 Svinīga Sv. Mise

  • Procesija ar Vissv. Sakramentu un Fatimas Dievmātes skulptūru apkārt dievnamam (no maija līdz oktobrim)
  • Rožukroņa Gaismas daļas noslēpumi pie Fatimas Dievmātes skulptūras baznīcā (no novembra līdz aprīlim)
  • Vissv. Jaunavas Marijas litānija
  • Svētība ar Vissv. Sakramentu
  • Dziedināšanas lūgšanas

mēneša 1. ceturtdiena

Plkst. 16.00 aicinām uz Svēto Stundu. Lai tā ir mūsu ticības atbilde Jēzum Kristum, kurš aicināja apustuļus pirms savām ciešanām un nāves vienu stundu palikt nomodā un lūgties (sal. Lk 22, 39-46). Plkst. 17.00 sv. Mise.

MĒNEŠA 1. piektdiena

Plkst. 9.00 aicinām piedalīties sv. Misē Brīnumainā Krusta pakājē pie sānu altāra. Tā ir pateicības sv. Mise par visu, ko Jēzus mūsu labā ir darījis. Pateicības votas pie Brīnumainā Krusta liecina par ļoti daudzām brīnumainām dziedināšanām.

MĒNEŠA 1. sesTDIENA

Plkst. 9.00 tiek svinēta sv. Mise par Viļānu draudzes Marijas Leģiona māsām un brāļiem, kuri ar savu darbu un sirsnīgu lūgšanu veic ļoti daudz draudzes dzīvē, apmeklējot slimniekus mājās un slimnīcā.

MĒNEŠA 1. SVĒTdiena

Plkst. 8.00 baznīcā notiek Vissv. Altāra sakramenta adorācija, pklst. 9.00 sv. Mise, euharistiskā procesija. No 10.30-12.00 Vissv. Altāra sakramenta adorācija, plkst. 12.00 sv. Mise un Jēzus Sirds dievkalpojums.

MĒNEŠA 3. PIEKTDIENA

Plkst. 9.00 baznīcā notiek kopējā saliktā sv. Mise nodomā par mirušajiem. Mariāņu kongregācijas dibinātājs svētīgais St. Papčinskis MIC aicināja mariāņus katrā draudzē organizēt brālības, kuru uzdevums būtu lūgšana nodomā par mirušajiem.

NOVENNAS DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS SVEČU KAPELLĀ

No mēneša 1. datuma – par bērniem, mazbērniem un ģimenēm.

No mēneša 10. datuma – par slimniekiem un dažāda veida atkarībās nonākušajiem (alkohols, narkotikas, erotomānija, azarta spēles utt.).

No mēneša 20. datuma – par mirušajiem tuviniekiem, draugiem un labdariem.