KATOĻU KAPUSVĒTKI VIĻĀNU DRAUDZĒ 2021. gadā   

 1. Brikuļu kapos – 15. maijā plkst. 14.00
 2. Broku kapos – 12. jūnijā plkst. 14.00
 3. Kūkoju kapos – 29. maijā plkst. 14.00
 4. Lagonu kapos – 22. maijā plkst. 13.00 
 5. Makužu kapos – 10. jūlijā plkst. 14.00
 6. Masaļsku kapos – 5. jūnijā plkst. 14.00
 7. Medinsku kapos – 3. jūlijā plkst. 13.00 
 8. Solaskungu kapos – 22. maijā plkst. 14.00
 9. Tevenānu kapos – 31. jūlijā plkst. 15.00 
 10. Trūpu kapos – 17. jūlijā plkst. 14.00
 11. Vecmurānu kapos – 3. jūlijā plkst. 14.00
 12. Viļānu kapos – 7. augustā plkst. 15.00

KATOĻU KAPUSVĒTKI NAGĻU DRAUDZĒ 2021. gadā 

 1. Nagļu jaunajos kapos – 28. augustā plkst. 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā) 
 2. Nagļu vecajos kapos – 29. augustā plkst. 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)  

KATOĻU KAPUSVĒTKI OSTRONES DRAUDZĒ 2021. gadā 

 1. Akremu kapos – 19. jūnijā 13.00 
 2. Bokānu kapos – 29. maijā 13.00
 3. Pustinku kapos – 12. jūnijā 13.00
 4. Rampānu kapos – 24. jūlijā 14.00
 5. Sopru kapos – 19. jūnijā 14.00  
 6. Zamožu kapos – 19. jūnijā 15.00
 7. Zvīdreņu kapos – 17. jūlijā 13.00

KATOĻU KAPUSVĒTKI RIKAVAS DRAUDZĒ 2021. gadā

 1. Jokstu kapos – 6. jūnijā 13.00
 2. Murānu kapos – 4. jūlijā 13.00
 3. Privšu kapos – 18. jūlijā 13.00
 4. Rikavas kapos – 22. augustā 13.00
 5. Zirkolna kapos – 20. jūnijā 13.00

                                                                  Kapusvētkos ziedojumi tiks vākti baznīcas uzturēšanai (informācijai – tel. 26572230)