KATOĻU KAPUSVĒTKI VIĻĀNU DRAUDZĒ 2023. gadā   

 1. Brikuļu kapsētā – 13. maijā 14.00 (Sv. Mise 14.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 2. Broku kapsētā – 10. jūnijā 14.00 (Sv. Mise 11.jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 3. Kūkoju kapsētā – 27. maijā 14.00 (Sv. Mise 28.maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 4. Lagonu kapsētā – 20. maijā 13.00 (Sv. Mise 21.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 5. Makužu kapsētā – 8. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 9.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 6. Masaļsku kapsētā – 3. jūnijā 14.00 (Sv. Mise 4.jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 7. Medinsku kapsētā – 1. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 2.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 8. Solaskungu kapsētā – 20. maijā 14.00 (Sv. Mise 21.maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 9. Tevenānu kapsētā – 29. jūlijā 15.00 (Sv. Mise 30.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 10. Trūpu kapsētā – 15. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 16.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 11. Vecmurānu kapsētā – 1. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 2.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 12. Viļānu kapsētā – 5. augustā 15.00 (Sv. Mise 6.augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI NAGĻU DRAUDZĒ 2023. gadā 

 1. Nagļu jaunajā kapsētā – 26. augustā 13.00 (Sv. Mise 26.augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)

 2. Nagļu vecajā kapsētā – 27. augustā 13.00 (Sv. Mise 27.augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)  

KATOĻU KAPUSVĒTKI OSTRONES DRAUDZĒ 2023. gadā 

 1. Akremu kapsētā 17. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 25.jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)

 2. Bokānu kapsētā – 3. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 4.jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

 3. Pustinku kapsētā – 10. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 18.jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)

 4. Rampānu kapsētā – 22. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 23.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

 5. Sopru kapsētā – 17. jūnijā 14.00 (Sv. Mise 23.jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)

 6. Zamožu kapsētā – 17. jūnijā 15.00 (Sv. Mise 23.jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)

 7. Zvīdreņu kapsētā – 15. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 16.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI RIKAVAS DRAUDZĒ 2023. gadā

 1. Jokstu kapsētā – 4. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 4.jūnijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)

 2. Murānu kapsētā – 2. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 2.jūlijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)

 3. Privšu kapsētā – 16. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 16.jūlijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)

 4. Rikavas kapsētā – 20. augustā 13.00 (Sv. Mise 19.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā)
 5. Zirkolna kapsētā – 18. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 18.jūnijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)

                                                                  Kapusvētkos ziedojumi tiks vākti baznīcas uzturēšanai (tel. informācijai – 26572230)