KATOĻU KAPUSVĒTKI VIĻĀNU DRAUDZĒ 2022. gadā   

 1. Brikuļu kapos – 14.maijā 14.00 (sv. Mise 15.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 2. Broku kapos – 11.jūnijā 14.00 (sv. Mise 12.jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 3. Kūkoju kapos – 28.maijā 14.00 (sv. Mise 29.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 4. Lagonu kapos – 21.maijā 13.00 (sv. Mise 22.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 5. Makužu kapos – 9.jūlijā 14.00 (sv. Mise 10.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 6. Masaļsku kapos – 4.jūnijā 14.00 (sv. Mise 5.jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 7. Medinsku kapos – 2.jūlijā 13.00 (sv. Mise 3.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 8. Solaskungu kapos – 21.maijā 14.00 (sv. Mise 22.maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 9. Tevenānu kapos – 30.jūlijā 15.00 (sv. Mise 31.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 10. Trūpu kapos – 16.jūlijā 14.00 (sv. Mise 17.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 11. Vecmurānu kapos – 2.jūlijā 14.00 (sv. Mise 3.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 12. Viļānu kapos – 6.augustā 15.00 (sv. Mise 7.augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI NAGĻU DRAUDZĒ 2022. gadā 

 1. Nagļu jaunajos kapos – 27. augustā plkst. 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā) 
 2. Nagļu vecajos kapos – 28. augustā plkst. 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)  

KATOĻU KAPUSVĒTKI OSTRONES DRAUDZĒ 2022. gadā 

 1. Akremu kapos 18.jūnijā 13.00 (sv. Mise 26.jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 2. Bokānu kapos – 4.jūnijā 13.00 (sv. Mise 5.jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 3. Pustinku kapos – 11.jūnijā 13.00 (sv. Mise 19.jūnijā plkst. 14.00 Pustunkas kapličā)
 4. Rampānu kapos – 23.jūlijā 14.00 (sv. Mise 24.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 5. Sopru kapos – 18.jūnijā 14.00 (sv. Mise 24.jūlijā plkst. 14.00 Pustunkas kapličā)
 6. Zamožu kapos – 18.jūnijā 15.00 (sv. Mise 24.jūlijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
 7. Zvīdreņu kapos – 16.jūlijā 13.00 (sv. Mise 17.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI RIKAVAS DRAUDZĒ 2022. gadā

 1. Jokstu kapos – 5.jūnijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 2. Murānu kapos – 3.jūlijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 3. Privšu kapos – 17.jūlijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 4. Rikavas kapos – 21.augustā 13.00 (sv. Mise 17.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā)
 5. Zirkolna kapos – 19.jūnijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)

                                                                  Kapusvētkos ziedojumi tiks vākti baznīcas uzturēšanai (tel. informācijai – 26572230)