KATOĻU KAPUSVĒTKI VIĻĀNU DRAUDZĒ 2020. gadā   

 1. Brikuļu kapos – 16. maijā 14.00 (sv. Mise 18.maijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā) 
 2. Broku kapos – 13. jūnijā 14.00 (sv. Mise 15.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 3. Kūkoju kapos – 30. maijā 14.00 (sv. Mise 2.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā) 
 4. Lagonu kapos – 23. maijā 13.00 (sv. Mise 26.maijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 5. Makužu kapos – 11. jūlijā 14.00 (sv. Mise 12.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā) 
 6. Masaļsku kapos – 6. jūnijā 14.00 (sv. Mise 8.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā) 
 7. Medinsku kapos – 4. jūlijā 13.00 (sv. Mise 6.jūlijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā) 
 8. Solaskungu kapos – 23. maijā 14.00 (sv. Mise 24.maijā plkst. 9.00  Viļānu baznīcā)
 9. Tevenānu kapos – 25. jūlijā 15.00 (ar sv. Misi kapsētā)
 10. Trūpu kapos – 18. jūlijā 14.00 (sv. Mise 21.jūlijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 11. Vecmurānu kapos – 4. jūlijā 14.00 (sv. Mise 7.jūlijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 12. Viļānu kapos – 1. augustā 15.00 (ar sv. Misi kapsētā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI NAGĻU DRAUDZĒ 2020. gadā 

 1. Nagļu jaunajos kapos – 22. augustā 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā) 
 2. Nagļu vecajos kapos – 23. augustā 13.00 (sv. Mise plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)  

KATOĻU KAPUSVĒTKI OSTRONES DRAUDZĒ 2020. gadā 

 1. Akremu kapos – 20. jūnijā 13.00 (sv. Mise 28.jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā) 
 2. Bokānu kapos – 30. maijā 13.00 (sv. Mise 1.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 3. Pustinku kapos – 13. jūnijā 13.00 (sv. Mise 21.jūnijā plkst. 14.00 Pustunkas kapličā)
 4. Rampānu kapos – 27. jūnijā 14.00 (sv. Mise 30.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā) 
 5. Sopru kapos – 20. jūnijā 14.00 (sv. Mise 19.jūlijā plkst. 14.00 Pustunkas kapličā)
 6. Zamožu kapos – 20. jūnijā 15.00 (sv. Mise 22.jūnijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)
 7. Zvīdreņu kapos – 18. jūlijā 13.00 (sv. Mise 20.jūlijā plkst. 16.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI RIKAVAS DRAUDZĒ 2020. gadā

 1. Jokstu kapos – 7. jūnijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā) 
 2. Murānu kapos – 5. jūlijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 3. Privšu kapos – 19. jūlijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā) 
 4. Rikavas kapos – 16. augustā 13.00 (sv. Mise 17.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā) 
 5. Zirkolna kapos – 21. jūnijā 13.00 (sv. Mise plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)  

 t. Rinalds Stankēvičs MIC, draudžu prāvests

                                                                  Kapusvētkos ziedojumi tiks vākti baznīcas uzturēšanai (informācijai – tel. 26572230)

QUIS UT DEUS

 .