KATOĻU KAPUSVĒTKI VIĻĀNU DRAUDZĒ 2024. gadā   

 1. Brikuļu kapsētā – 11. maijā 14.00 (Sv. Mise 12.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 2. Broku kapsētā – 8. jūnijā 14.00 (Sv. Mise 9.jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 3. Kūkoju kapsētā – 25. maijā 14.00 (Sv. Mise 26.maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 4. Lagonu kapsētā – 18. maijā 13.00 (Sv. Mise 19.maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 5. Makužu kapsētā – 13. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 14.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 6. Masaļsku kapsētā – 1. jūnijā 14.00 (Sv. Mise 2.jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 7. Medinsku kapsētā – 6. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 7.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 8. Solaskungu kapsētā – 18. maijā 14.00 (Sv. Mise 19.maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 9. Tevenānu kapsētā – 27. jūlijā 15.00 (Sv. Mise 28.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 10. Trūpu kapsētā – 20. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 21.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 11. Vecmurānu kapsētā – 6. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 7.jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 12. Viļānu kapsētā – 3. augustā 15.00 (Sv. Mise 4.augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI nagļu DRAUDZĒ 2024. GADĀ

 1. Nagļu jaunajos kapsētā – 24. augustā 13.00 (Sv. Mise 24.augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)
 2. Nagļu vecajos kapsētā – 25. augustā 13.00 (Sv. Mise 25.augustā plkst. 12.00 Nagļu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI ostrones DRAUDZĒ 2024. GADĀ

 1. Akremu kapsētā15. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 23.jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 2. Bokānu kapsētā – 1. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 2.jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 3. Pustinku kapsētā – 8. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 16.jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
 4. Rampānu kapsētā – 20. jūlijā 14.00 (Sv. Mise 21.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 5. Sopru kapsētā – 15. jūnijā 14.00  (Sv. Mise 28.jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 6. Zamožu kapsētā – 15. jūnijā 15.00 (Sv. Mise 28.jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 7. Zvīdreņu kapsētā – 13. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 14.jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)

KATOĻU KAPUSVĒTKI rikavas DRAUDZĒ 2024. GADĀ

 1. Jokstu kapsētā – 2. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 2.jūnijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 2. Murānu kapsētā – 7. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 7.jūlijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 3. Privšu kapsētā – 14. jūlijā 13.00 (Sv. Mise 14.jūlijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)
 4. Rikavas kapsētā – 18. augustā 13.00 (Sv. Mise 17.augustā plkst. 16.00 Rikavas baznīcā)
 5. Zirkolna kapsētā – 16. jūnijā 13.00 (Sv. Mise 16.jūnijā plkst. 11.30 Rikavas baznīcā)


                                                                  Kapusvētkos ziedojumi tiks vākti baznīcas uzturēšanai (tel. informācijai – 26572230)