Mariāņu Palīgu Apvienība

Mariāņu Palīgu Apvienība (MPA) tika dibināta ASV 1945. gadā. Sākumā tā bija neliela tēvu mariāņu atbalstītāju grupa, kas vēlējās solidarizēties ar mums un piedalīties mūsu garīguma labumos un apustulātā. 1994. gadā radās ideja dot iespēju arī Polijas ticīgajiem iestāties šajā apvienībā, bet kopš 2002. gada tāda iespēja ir arī Latvijā. Visā pasaulē tagad ir ap 1,5 miljons mariāņu palīgu, kas lūdzas par mums, daudzi aktīvi piedalās mūsu darbībā kā arī atbalsta ar ziedojumiem.

MPA mērķis ir – kā to norāda Apvienības statūti – Dieva godības sludināšana, Bezvainīgi Ieņemtās Vissvētākās Jaunavas Marijas kulta attīstīšana, Dieva Žēlsirdības apustulāts, lūgšanas par mirušajiem, garīgas kārtas aicinājumu stiprināšana kā arī aktīva piedalīšanās Baznīcas misijā.

Lai cik vispārināti tas neskanētu, tomēr MPA locekļu ieguldījums ir ļoti svarīgs – pirmām kārtām tā ir lūgšana par Baznīcas un Mariāņu Kongregācijas vajadzībām, grāmatu izdošana, palīdzība mūsu Kongregācijai ar darbu vai citā veidā. Godīgi sakot ja nebūtu MPA, mariāņi nevarētu tik labi funkcionēt, kā tagad.

Pašlaik Latvijā ir ap 800 MPA locekļu. Apvienību vada mariāņu tēvs Rinalds Stanķēvičs MIC. Parasti MPA vadītājs pieņem arī citu vārdu, un pat ja viņš atstāj savu amatu, nākošajam ir pienākums pieņemt to pašu. Tāpēc Latvijā ir pieņemts, ka Apvienības vadītāju sauc par tēvu Benediktu MIC. Polijā tas ir tēvs Vladislavs MIC utt.

Par MPA locekli var kļūt katrs katolis, neatkarīgi no stāvokļa un vecuma – gan priesteri, gan klostera ļaudis, gan arī laji. Pārsvarā ir, protams, laji. Apvienībā var iestāties gan uz noteiktu, gan uz nenoteiktu. Tas ir atkarīgs no paša izvēles.

Katra MPA locekļa pienākums ir, pirmkārt, dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju un Baznīcas mācību. Rūpēties par Dievmātes godināšanu savā dzīvē un tur, kur dzīvo. Vismaz reizi mēnesī lūgties vienu Rožukroņa daļu, Dieva Žēlsirdības kronīti vai Dievmātes Desmit Tikumu kronīti visu dzīvo un mirušo Mariāņu Kongregācijas un MPA locekļu nodomā. Upurēt par dvēselēm šķīstītavā savus gandarīšanas aktus un ikdienas grūtības.

Visi MPA locekļi – dzīve un mirušie – ņem dalību Mariāņu Kongregācijas garīgajos labumos. Savukārt mariāņu tēvi un brāļi katru dienu lūdzas par Apvienības locekļiem, katru dienu celebrē sv. Misi MPA locekļu nodomā; ņem dalību nepārtrauktā Dieva Žēlsirdības novennā kā arī katru pirmo mēneša piektdienu un sestdienu, Kunga Jēzus Kristus, Dievmātes svētkos un Kongregācijas aizbildņu piemiņas dienās upurē sv. Mises par Apvienības locekļiem.

Latvijā t. Benedikts uztur pastāvīgo kontaktu ar MPA locekļiem. Periodiski tiek organizētas tikšanās, rekolekcijas, svētceļojumi  lai padziļinātu gan garīgo dzīvi, gan arī savstarpējas saites.

MPA centrs Latvijā atrodas Vīļānos, bet Apvienības locekļi ir visās Latvijas malās, un tas mums, mariāņiem, liek justies droši, jo zinām ka ir cilvēki, kas lūdzas par mums.

Ja kāds jūt aicinājumu pievienoties Mariāņu Palīgu Apvienībai vai vienkārši uzzināt par to vairāk, lūdzam sazināties ar t. Benediktu.

Kontaktinformācija:

Kultūras laukums 6A, Viļāni, LV-4650
tālr.: Mob. tālr.: (+371) 26572230 (pr. R. Stankēvičs MIC)
e-pasts: [email protected]