Rekolekcijas „Mīlēt un piedot” 

2020.gada 17.-24. jūlijā, Viļānos

(rekolekciju norise atkarīga no epidemioloģiskās situācijas valstī)

Rekolekcijas – tā ir iespēja piedzīvot patiesu satikšanos ar mīlošo Dievu, lai atjaunotos Dieva bērna būtībā un spētu iet piedošanas ceļu. Tā ir tikšanās ar Dieva žēlsirdību savos visdziļākajos un intīmākajos ievainojamos: noslēgtībā, vientulībā, nesapratnē, bezcerībā, bailēs, naidā... 

Rekolekciju mērķis ir palīdzēt pieņemt Dieva Tēva mīlestību un ar visu sevi – miesu, psihi un dvēseli –  atbildēt Dieva aicinājumam, ko Viņš dāvā katram savam bērnam, saņemot no Dieva piedošanas dāvanu un spēju tajā dalīties ar citiem.

Rekolekcijas vadīs: Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Terēze, mariāņu tēvs pr. Imants Medveckis MIC un Inese Runce.

Vieta: Viļāni – Mariāņu svētceļnieku māja (Kultūras laukums 7, Viļāni)

Rekolekcijām jāpiesakās pie m.Marijas līdz 2020.gada 5.jūlijam, (pa tel.28641172, vai rakstot uz e-pastu: [email protected])Dalībniekiem jāapņemas ievērot visi valstī noteiktie epidemioloģiskie noteikumi attiecībā uz drošības pasākumiem.

Lai reģistrētos, nepieciešams aizpildīt aptaujas lapu un sazināties ar m.Mariju Terēzi individuālai sarunai. 

Lai rekolekcijas „Mīlēt un piedot” nestu lielākus augļus, ir vēlama klusuma rekolekciju pieredze.

P.S. Rekolekciju programmu ir izstrādājuši Labā Samarieša apvienības garīgie pavadītāji jezuītu tēva Edouard‘a Gueydan SJ vadībā.